Home » باشگاهها

باشگاهها

باشگاه کوهنوردی جمشید

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1محمدرضا جمشیدیانبدریه پورنجف1402/06/11خیابان آیت اله حیدری- خیابان عاشورا09185132553

باشگاه همنوردان

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1محسن حیدریشکوفه کشاورز1401/08/11مجتمع تجاری تیروژ09181415152

باشگاه شهدای میشخاص

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1علی پاشا صادقیعزالدین باولی1399/02/31بخش سیوان روستای جعفرآباد- خ هاشمی09183427719

باشگاه اوج

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1روح اله نصرت پورفرخنده اسدی1399/08/12بلوار تعمیرکاری بازارچه زیتون09188412156

باشگاه کوور

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1علیجان عزیزیانسمیه ذوالفقاری1399/03/20خیابان آیت اله حیدری- نبش خ ابوذر غفاری09183418515

باشگاه دوستان

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1طاهر پیریالیاس نیازی1401/11/20خیابان خرمشهر- کوچه شهید رشیدی09188419802

باشگاه کوه یاران

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1فرزاد امیدیلیلا غلامیان1399/02/31بانجو – دانشگاه ایلام09183436022

باشگاه بلوط زاگرس

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1مجید صیدمرادیمریم باقری1399/02/31خیابان پاسداران ساختمان کسری09184226656

باشگاه کوهنوردان ایلام

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1باقر رحمانیثریا احمدبیگی1399/07/30میدان 22 بهمن- پاساژ مرادبیگی09183431584

باشگاه ماجراجو

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1عبدالله غیاثیکبری غیاثی1399/05/16خیابان حافظ روبروی بانک قوامین09183437256

باشگاه دیار

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1مهدی هواسی زادهعلی هواسی زاده1399/04/10خیابان طالقانی پاساژ تیروژ09187488119

باشگاه زاگرس سرابله

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1نعمت اله برجیثریا فتاحان1399/02/31سرابله- خیابان شهدای گمنام- سالن ورزشی کوثر09106842311

باشگاه همنوردان کلهر

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1رشید غلامیعباس حیدری1399/02/31ایوان- خیابان امام-مجتمع روژینا09183438525

باشگاه ارغوان

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1علی جمشیدیسارا نعمتی1400/08/25خیابان شهید مفتح09188419847

باشگاه واران

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1بهزاد عزیزیانثریا ملک احمدی1399/11/29بلوار سیدالشهدا -روبروی بازار روز09183416746

باشگاه کبیرکوه

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1نبی اله دلفینقی مومنی1399/02/31بلوار شمالی- امام خیابان پاسداران09181413995

باشگاه سیوان

ردیفنام موسس باشگاهنام مدیر باشگاهتاریخ اعتبار پروانهآدرستلفن
1عزالدین یاریفاطمه رحمانی1401/12/03خیابان رسالت09181410274